Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2016/2017
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach

Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017   >>


         W roku 2016 klasy pierwsze szkół ponadgimnazjalnych kontynuują naukę według nowej podstawy programowej. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury. W związku z tym, mając już prawie czteroletnie doświadczenie w organizacji nauczania w taki sposób, przygotowaliśmy dla kandydatów do naszego Liceum nową ofertę, która umożliwia wybór przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych, najlepiej dostosowany do zainteresowań i planów edukacyjnych uczniów.
         Bez względu na profil, przedmiotem nauczanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Drugim językiem obcym jest język niemiecki lub język francuski, a także język hiszpański. Utworzenie grup uzależnione jest od odpowiedniej liczby chętnych.


         Proponujemy kandydatom do naszej Szkoły następujące oddziały klasy pierwszej:

Klasa Przedmiot rozszerzony od klasy I Typ klasy Przedmioty rozszerzone i dodatkowe w kl. II i III Przedmioty punktowane w rekrutacji
1A język angielski matematyczna matematyka**
trzeci przedmiot do wyboru*
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
język angielski, drugi język obcy, fizyka, informatyka, geografia
1B język angielski humanistyczna język polski,
trzeci przedmiot do wyboru*
dodatkowy przedmiot: edukacja medialna wg autorskiego programu nauczania
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
historia,język angielski, drugi język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka
1C język angielski językowa
innowacyjna
geografia,
trzeci przedmiot do wyboru*
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
język angielski, drugi język obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka
1D język angielski biologiczno - chemiczna
z innowacją promedyczną
biologia,
chemia
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
biologia, chemia, język angielski, drugi język obcy, fizyka, matematyka
1E język angielski mundurowa wiedza o społeczeństwie,
trzeci przedmiot do wyboru*
język polski, matematyka,
dwie najlepsze spośród:
język angielski, drugi język obcy, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

* - Wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego jest uzależniony od powstania grupy osób nim zainteresowanych.
** - klasa przygotowuje również do studiów informatycznych - przypominamy, że większość uczelni wymaga na takie studia egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym!
Języki obce:
Na etapie rekrutacji do LO im. Bolesława Chrobrego uczeń dokonuje wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego lub języka hiszpańskiego. Utworzenie danej grupy językowej jest uzależnione od liczby chętnych uczniów.Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017  >>
Zasady naboru elektronicznego   >>


 

INFORMACJE DODATKOWE

         Atuty Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, Szkoły z 70 - letnią tradycją to:
- Innowacyjność - prowadzimy klasy z autorskimi programami nauczania,
- Bezpieczeństwo i Kameralność,
- Tradycja i Doświadczenie,
- Rodzinna atmosfera,
- Dobra Lokalizacja,
- Różnorodność zajęć pozalekcyjnych,
- Zajęcia; fakultatywne dla maturzystów,
- Organizujemy Festiwal Teatrów Ulicznych
- Nieograniczony dostęp do Internetu bezprzewodowego,
- Multimedialne wyposażenie klas,
- Szkolne Biuro Pomocy Uczniowskiej,
- Białe Boisko Zimą.

         Uczniowie, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce w I okresie oraz w roku szkolnym, otrzymują stypendium Burmistrza Głuchołaz. Dotyczy to również sportowców, uzyskujących najlepsze rezultaty sportowe.

          Uczniom, dojeżdżającym do szkoły, pomagamy zorganizować dojazd w gminnych "gimbusach".

          Uczniom, którzy ze względu na zły stan zdrowia mają problemy w nauce, Szkoła proponuje różne formy pomocy - od indywidualizacji metod pracy i wymagań programowych, do nauczania indywidualnego. Pomagamy również w optymalnej organizacji nauki uczniom, uprawiającym sport. W szczególności, osoby, które ze względu na chorobę lub inne zdarzenia losowe ukończyły gimnazjum z wynikami dającymi liczbę punktów rekrutacyjnych nieznacznie mniejszą od wymaganej, mogą mieć indywidualnie rozpatrywane podania o przyjęcie do Szkoły.

          W Szkole działa klub sportowy Chrobry Basket o specjalności koszykówka dziewcząt, znany z licznych osiągnięć na arenie wojewódzkiej i krajowej.

          Popołudniowe zajęcia sportowe - dla wszystkich chętnych - obejmują, oprócz koszykówki, zajęcia z tańca, a w sezonie zimowym - siłownię i wyjazdy na krytą pływalnię. Proponujemy też zajęcia siatkówki - dziewcząt i chłopców oraz piłki nożnej chłopców.

          Zdolności artystyczne można rowijać z utytułowanym "Chórem Capricolium" - zdobywcą wielu nagród w krajowych konkursach chórów a Cappella.

          Zajęcia popołudniowe, to również koła zainteresowań - m. in. historyczne, matematyczne, chemiczne, recytatorskie i/lub teatralne, dodatkowe zajęcia języka obcego, zajęcia przygotowujące do matury.

          Zainteresowania dziennikarskie można rozwijać pracując w Zespole Redakcyjnym, wydawanej gazetki szkolnej "Chrobry News".

          Dla uczniów chętnych, Szkoła organizuje nieodpłatnie zajęcia dodatkowe - wyrównawcze lub rozszerzające zainteresowania.

          Szkoła posiada dobrze zaopatrzoną bibliotekę z miniczytelnią i centrum multimedialnym, w którym można skorzystać z dostępu do Internetu. Uczniowie mogą również korzystać ze szkolnej sieci WiFi.

          Oprócz sali gimnastycznej, z nowoczesnym zapleczem, na przylegających do boiska szkolnego terenach działa boisko typu "Orlik", z którego uczniowie korzystają w ramach lekcji WF. Korzystamy również z siłowni GOSiR.


Regulamin rekrutacji do Liceum na rok szkolny 2016/2017   >>
Strona główna Liceum   >>