I n f o r m a c j e
          m a t u r a l n e
 
 

Ogólne zasady zdawania egzaminu maturalnego w roku 2016

Opłaty 2016

Informatory maturalne i tablice od 2015

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Wyniki matury 2015

EWD maturalne